Rårup Hallens Bestyrelse

Ved generalforsamling den 25. april 2019 konstitueredes bestyrelsen som følger:

Formand:
Mette Beck
Telefon: 28495037
Email: mettebeck8@hotmail.com

Næstformand
Kenneth Jønsson
Telefon: 28718638
Email: kenneth.jonsson@godmail.dk

Sekretær
Per U. Nielsen
Telefon: 61665188
Email: per.u.nielsen@gmail.com 

Kasserer
Valgt udenfor bestyrelsen Christian Rasmussen
Telefon: 23115114
Email: mail@raaruphallen.dk

Bestyrelsesmedlem
Lars Stein
Telefon: 40375246
Email: lars.florida.stein1@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Klaus Pedersen
Telefon: 23606787
Email: klauspp6@gmail.com

Repræsentant i Arbejdsgruppen ”Rårup Kultur- og Fritidscenter”
Lars Stein.

Indsigt i referater fra bestyrelsens møder kan fås ved henvendelse bestyrelsens formand Mette Beck.

Indsigt i Rårup Hallens vedtægter, kan fås ved henvendelse til formand Mette Beck.

 

 

 

Raarup Hallen16