Projekt æsken lukkes ned

Rårup den 9. april 2024

Projektgruppen bag ”Æsken” har besluttet, indtil videre, at lægge projektet i skuffen og lade projektgruppen opløse.

Situationen omkring projektet har ændret karakter inden for det sidste stykke tid:

  • Hedensted Kommune har trukket den økonomiske støtte, grundet en stram økonomi.
  • Aktivitetsniveauet i Rårup Hallen retfærdiggør ikke en udvidelse for nuværende.

En flytning af Rårup Sognegård til nye lokaler i forbindelse med Rårup Hallen, giver ikke det nødvendige økonomiske grundlag, udlejning og andre aktiviteter, for udvidelse af Rårup Hallen. Derfor vil Projektgruppen opfordre sponsorer til at overføre deres sponsorater til renovering af Rårup Sognegård.

Alle sponsorer vil blive kontaktet, for at kunne tilkendegive om de ønsker at deres sponsorat returneret, eller overført til renovering af Rårup Sognegård.

Vi takker alle der har vist sponsorstøtte til Projekt ”Æsken”, samt de mange der har deltaget aktivt i forsøget på at få projektet realiseret.

Venlig Hilsen - Projektgruppen ”Æsken”

Regnskabsblanket maj 2022

____________________________________________________________

Rårup- og omegnens nye fritid- og Kulturhus

Vær med til at hjælpe det nye kultur- og fritidshus for Rårup og omegn i gang.

Her finder du en tilsagnserklæring. Tilsagnserklæringen er tænkt som en "pegepind" for hvor mange, og hvem, i lokalområdet der støtter op om projektet.

Tilsagnserklæringen hentes her >>>

dernæst: print erklæringen og udfyld den.

Sluttelig: Scannes erklæringen og sendes på mail@raaruphallen.dk

Alternativt kan du aflevere erklæringen til Halinspektøren i Hallen, eller i Hallens postkasse.

Overskudserklæring kan hentes her >>>

 

Æsken 1

  

Æsken 2

Aesken 3