Rårup- og omegnens nye fritid- og Kulturhus

Vær med til at hjælpe det nye kultur- og fritidshus for Rårup og omegn i gang.

Her finder du en tilsagnserklæring. Tilsagnserklæringen er tænkt som en "pegepind" for hvor mange, og hvem, i lokalområdet der støtter op om projektet.

Tilsagnserklæringen hentes her >>>

dernæst: print erklæringen og udfyld den.

Sluttelig: Scannes erklæringen og sendes på mail@raaruphallen.dk

Alternativt kan du aflevere erklæringen til Halinspektøren i Hallen, eller i Hallens postkasse.

Overskudserklæring kan hentes her >>>

 

Æsken 1

  

Æsken 2

Aesken 3